< TILBAGE

CAFE CRAWL

  1. Der oprettes et antal caféer, som deltagerne fordeles imellem.
  2. Hver café har fået tildelt et emne, som skal drøftes i denne café (det kan være et verdensmål, et delmål, en idé eller en aktivitet, som I gerne vil have drøftet).
  3. Deltagerne skal besøge flere caféer i løbet af den næste 1 time – 1,5 time.
  4. Deltagerne må kun være i en café i 20 minutter, herefter skal de besøge en ny café OG de må ikke følges med de gæster, de lige har været sammen med.
  5. I hver café udpeges en ”cafévært”, som bliver i caféen hele tiden. Opgaven er at opsamle alle input. Husk at skrive dem ned.
  6. I løbet af 1-1,5 time vil deltagerne kunne nå at besøge 4-5 caféer og komme med bidrag til de emner, som drøftes i caféerne.
  7. Når tiden er udløbet fremlægger ”caféværterne” på tur og i plenum de vigtigste input fra cafébesøgene.
  8. Alt materiale indsamles og bearbejdes efterfølgende eller prioriteres og omsættes til handling.

 

En café
Kan blot være et bord, hvor der kan være 4-6 personer. Ubegrænset antal caféer.

En cafévært
Når der kommer nye gæster, giver caféværten et highlight fra det/de foregående besøg (max 3 minutter – så udvælg kun det vigtigste).

En tidtager
Et cafébesøg må højest vare 20 minutter, før det er tid til et nyt cafébesøg.

FAKTA

Cafe Crawl er velegnet, når der er mange deltagere og man skal sikre, at alle kommer til orde.

Metoden bruges til at drøfte flere temaer og til udvikling af idéer og forslag. Formålet er at få input og tanker om et emne ned på papir samt at give alle deltagere mulighed for at komme til orde.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål

Har du en god idé, vil vi meget gerne høre den.

Indsend din idé

CAFE CRAWL - PDF


Har du brug for support til at komme igang, så kontakt:

Sorø Erhverv
Tlf. 5787 6035
E-mail: erhvervsservice@soroe.dk


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhvervsservice@soroe.dk | Cookiepolitik