< TILBAGE

Sammen er vi GRØNNERE

Visioner om en energineutral by er første skridt på vejen til en grønnere profil, men for Sorø Boligselskab er det afgørende at koble den grønne vision med praksisnære strategier for implementering.

De seneste år har Sorø Boligselskab haft fokus på at sikre en effektiv drift. Som en del af effektiviseringen er der kommet et større fokus på bæredygtighed, klima og miljø end nogensinde før. Boligselskabets bestyrelse og hele driftsorganisationen har taget sig tid til at kigge fremad.

’’Den daglige drift kører og der er plads til at tænke langsigtet i forhold til hvem Sorø Boligselskab gerne vil være, hvor organisationen bevæger sig hen og hvordan vi bedst når i mål med vores visioner’’, fortæller Jørgen Henriksen, teamchef for Sorø-Skælskør området i Dansk Almennyttig Boligselskab (DAB), som varetager administrationen for Sorø Boligselskab.

Selv små optimeringer kan gøre en forskel

Med over 1300 almennyttige lejeboliger i Sorø Kommune, hovedsageligt i Sorø by, Pedersborg og Frederiksberg, er det muligt at gøre en reel forskel med selv små optimeringer. Lige knap 4000 af kommunens borgere bor i dag til leje hos Sorø Boligselskab.

Sorø Boligselskab har i længere tid arbejdet med verdensmålene uden som sådan at sætte ord på det. I mange år har energioptimering været et vigtigt punkt for organisationen, der eksempelvis udskiftede alle konventionelle elpærer med LED-pærer. ’’Vi lagde ud med de optimeringer, som var nemmest at gå til, fx udskiftning af elpærer, men vi arbejder stille og roligt hen imod større optimeringer. Vi er eksempelvis i gang med at optimere den energi, vi bruger til opvarmning’’, forklarer Jørgen Henriksen. I en særskilt energigruppe arbejder en række energikonsulenter med optimeringen af de eksisterende varmesystemer. ’’Der er aldrig nogen, der har gennemgået eller justeret de her systemer. Blot ved at tilse anlæggene og tjekke dets indstillinger, hvorvidt det afkøler korrekt og om energien bruges effektivitet, kan vi opnå en energibesparelse’’, fortæller Jørgen Henriksen.

Har man først taget hul på den grønne omstilling, får man hurtigt øjnene op for de mange muligheder og hos Sorø Boligselskab er det ikke gode idéer, der mangler. Organisationen stræber eksempelvis efter, at der i fremtiden skal indsættes nye og mere effektive varmtvandsbeholdere, at alle enkeltstående gasfyr skal udskiftes med varmepumper og at alle varmeanlæg kan fjernstyres og fjernovervåges, så man sikrer en energibesparende drift og samtidig sparer kørslen ud til de enkelte boligafdelinger. Halvdelen af organisationens biler er eldrevne og fremover skal alle nyindkøbte biler også være eldrevne.

En grønnere organisationskultur

Med de nye visioner og strategier arbejder Sorø Boligselskab hen imod en grønnere organisationskultur. En organisationskultur hvor medarbejderne opfordres til at tænke grønt og i alternative grønne løsninger til de eksisterende arbejdsprocesser. ’’Når vi har visioner og strategier helt på plads, skal de præsenteres i organisationen. Vi planlægger at lave en temadag, så vi sammen kan få de grønne værdier helt ind under huden. Ejendomslederen og ejendomsfunktionærerne i de enkelte afdelinger skal fungere som ambassadører og sørge for, at der tænkes grønnere i det daglige’’, forklarer Jørgen Henriksen. En af hans vigtigste opgaver som teamchef er at komme ud i marken og gøre verdensmålene praktisk anvendelige. ’’Hvis verdensmålene kun er begreber på et stykke papir, har de ingen reel værdi. Det handler om at komme ud på gulvet og tænke i nye og smartere løsninger, som kan effektivisere arbejdet for medarbejderne og som samtidig bidrager til en grønnere udvikling’’, forklarer han.

Sammen sætter vi et større aftryk

Sorø Boligselskab arbejder for at udbrede viden om grøn energi, energioptimering og om hvordan grønne løsninger er fordelagtige – både i forhold til miljøet, men ofte også økonomisk fordelagtige på længere sigt, med større driftsikkerhed og noget som med fordel kan bruges til at styrke byudviklingen. For Sorø Boligselskab er det vigtigt at deltage i samarbejde og fællesskaber med det offentlige, erhvervslivet og andre organisationer for sammen at kunne skabe bedre løsninger, der kan være til gavn for andre end blot dem selv. ’’Vi deltager aktivt i dialogen omkring skabelsen af nye kvarterer i eksempelvis Sorø og hvordan vi kan bruge grønne løsninger, fx genanvendte materialer eller materialer fremstillet med et ansvarligt ressourceforbrug, til at skabe bæredygtige lokalsamfund ligesom vi også bruger tid på at igangsætte og supportere fællesskaber i de enkelte boligafdelinger’’, afslutter Jørgen Henriksen.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål

Tips & Tricks

Virksomhedscases

Idébanken

Gå til idébanken

Har du en god idé, vil vi meget gerne høre den.
Indsend din idé


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhvervs@soroe.dk | Cookiepolitik