< TILBAGE

De kæmper for at håndtere FREMTIDENS KLIMAUDFORDRINGER

Virksomheden Nyrup Plast er eksperter i at håndtere regnvand. Både når det gælder genanvendelse, og når det gælder om at ruste danske byer til at kunne klare skybrud uden oversvømmelser.

Foto Jakob Vind

De kommende år vil byde på flere og flere skybrud. Det vil både ramme landområderne med oversvømmelser af marker og enge og byerne, som skal finde nye løsninger, der kan få regnvandet ledt væk fra ejendomme og kloaksystemer, så de ikke oversvømmes. Samtidig er der et stort potentiale i at genanvende regnvandet til forskellige formål.

Virksomheden Nyrup Plast øst for Stenlille er specialister i at udvikle systemer, der kan håndtere skybrud og genanvende regnvand. Det gør dem til en vigtig spiller i fremtidens arbejde med at ruste Danmark til klimaforandringer. Rasmus Mørkenborg, der er ejer og direktør, fortæller: ”Skybrudshåndtering er en topprioritet i dag. Vi er med i en række innovationsprojekter med kommuner og forsyningsselskaber, hvor vi sammen udvikler anlæg, der kan håndtere regnvand efter skybrud. Vi arbejder både med, hvordan vores kunder kan undgå oversvømmelser, men også med, hvordan man kan genanvende regnvandet for eksempel til vanding af træer og parker i byer, så man ikke behøver bruge grundvand til det,” siger han.

Virksomheden har for nylig udviklet en regulatorventil med en automatisk lukkemekanisme. Den bruges til at lede regnvandet fra opsamlingsbassiner langsomt ud i kloakkerne, så de ikke bliver overbelastede. Lukkemekanismen sikrer, at kloakvandet ikke løber tilbage og forurener vandet i bassinerne.

De første i Danmark
Regnvand har altid fyldt meget i virksomheden. Rasmus Mørkenborgs far, Henrik Johansen, der overtog virksomheden i 1990, var den første i Danmark, der begyndte at tænke i genanvendelse af regnvand. Ud over skybrudshåndtering leverer virksomheden i dag systemer til genanvendelse af regnvand både i husstande og lejlighedskomplekser og i virksomheder.

Passer på vandet
Regnvand er godt, fordi det er uden kalk og okker og dermed faktisk bedre end grundvand til vask og rengøring. Men det kræver, at man opbevarer det rigtigt. Rasmus Mørkenborg forklarer:

”Sætter man en tønde op til opsamling af regnvand, kommer der alger i den efter en måned. Reglen er, at temperaturen skal være under 18 grader, så algerne ikke begynder at vokse. Vandet må ikke få sollys, og der skal være et ordentligt filter, som søger for, at vandet kommer ind og ud af tanken på den rigtige måde,” siger han.

Tænk på børnebørnene
Bæredygtighed gennemsyrer også selve virksomheden Nyrup Plast. Vandet på toiletterne er naturligvis genanvendt regnvand, og også i produktionen bruges regnvand. Det betyder, at virksomheden kun bruger 10 kubikmeter vandværksvand om året, mens en almindelig familie bruger 100 kubikmeter! Men miljøbevidstheden slutter ikke her.
”Vores gaffeltrucks kører i dag på el i stedet for på diesel, og vi håndterer vores skrald og restprodukter miljørigtigt. Vi glemmer tit, at det er vores børnebørn, der skal leve i en verden, vi måske ikke passede på. Det tænker jeg måske mere over end andre,” siger Rasmus Mørkenborg.

Deler viden med næste generation
Virksomheden deler gerne sin viden om håndtering af regnvand, kloakering og skybrudssystemer med kommende rådgivere og kloakmestre. De har for eksempel besøg af elever fra EUC.

”Den tid vi bruger er både en investering for dem og for os. De kan være potentielle medarbejdere i vores firma. Eller de kan komme til at sidde i jobs, hvor de har brug for svar på nogle udfordringer, og så ved de, at de altid trygt kan ringe til os og få rådgivning og hjælp, fordi der er opbygget et netværk,” siger Rasmus Mørkenborg.

FAKTA
Nyrup Plast arbejder med håndtering af regnvand og spildevand og kloakering.
Nyrup Plast har bl.a. udviklet systemet ”Sedi-pipe”, der kan rense overfladevand fra for eksempel motorveje for fint mikrosand og slam, skadelige stoffer, bremsestøv og andet, inden det løber ud i åer og søer.
Med det ikoniske vandtårn og mange søer og åer mener Rasmus Mørkenborg, at Sorø Kommune skulle brande sig på vand og for eksempel stille krav om regnvandssystemer i nye udstykninger og til virksomheder.

www.nyrupplast.dk


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål

Tips & Tricks

Virksomhedscases

Idébanken

Gå til idébanken

Har du en god idé, vil vi meget gerne høre den.
Indsend din idé


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhvervsservice@soroe.dk | Cookiepolitik