FLAG-ordningen

FLAG-ordningen har til formål at supplere indsatsen i landdistrikterne og yderområderne ved at bidrage til vækst- og beskæftigelse i fiskeområder.

FLAG-ordningen giver tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling indenfor følgende temaer:

Konkret skal der skabes flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne og samtidig skal levevilkårene forbedres. Udover at skabe nye arbejdspladser til fiskere udenfor fiskerisektoren, kan der også gives tilskud til markedsføring af fiskeriprodukter, turisme, fornyelse af kystlandsbyer, beskyttelse af naturarv og meget mere.

Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning.

Foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan få tilskud, hvis ansøger er bosat i Danmark. Det er dog kun mikro- og små virksomheder, der kan søge. De defineres som virksomheder, der har under 50 ansatte og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.)

Der kan ikke ydes tilskud til offentlige myndigheder eller selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner eller selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af institutionens driftsudgifter.

Når der skal ansøges om støtte, skal virksomheder anvende selvbetjeningsløsningen PROMIS. PROMIS er værktøjet, der anvendes gennem hele projektforløbet, fra ansøgning, ved projektændringer, overdragelse og forlængelser, til slutudbetaling.

 

SÅDAN GØR DU:

Vil du vide mere - klik her


< TILBAGE

KAN VI HJÆLPE

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Erhvervschef

 

Tlf: 57876035
Mobil: 20265081
Email: lbc@soroe.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik