EU’s Socialfond og Regionalfond

Regionalfonden og Socialfonden investerer i perioden 2014-2020 cirka 3 mia. kr. i innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelse.

Hovedparten af midlerne udmøntes af de regionale vækstfora, mens Erhvervsstyrelsen udmønter to mindre puljer, der giver tilskud til bæredygtig grøn byudvikling og projekter, der går på tværs af regionerne. Mere specifikt medfinansierer fondene projekter indenfor temaerne:

Det er også muligt at søge om støtte fra Regionalfonden under målsætningen om territorialt samarbejde, der omfatter grænseoverskridende-, tværnationalt-  og interregionalt samarbejde​.

Der er ikke fastlagt en øvre grænse for tilskud til den enkelte ansøger. Tilskuddets størrelse afhænger af projektet.  Ved tilskud kræves der halvårlig rapportering samt løbende registrering og dokumentation.

 

 

SÅDAN GØR DU:

 

 

Vil du vide mere - klik her


< TILBAGE

KAN VI HJÆLPE

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Erhvervschef

 

Tlf: 57876035
Mobil: 20265081
Email: lbc@soroe.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik