Danida Business Explorer – undersøg din forretningsmulighed i en række udviklingslande

Danida Business Explorer giver tilskud til danske virksomheder, som vil undersøge en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande.

Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realiseringen af FNs Verdensmål, og være i overensstemmelse med principperne i UN Global Compact og FNs vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

Danida Business Explorer giver tilskud til en del af den danske virksomheds omkostninger i forbindelse med en undersøgelse af potentialet i et konkret projekt.

Det maksimale tilskud er 50 % af de samlede faktiske omkostninger med et maksimum på 500.000 kr. Der gives ikke tilskud til generelle markedsundersøgelser og analyser, og det forudsættes derfor, at virksomheden allerede har identificeret en konkret forretningsmulighed.

Ansøgere skal opfylde et krav om minimum 1 mio. kr. i egenkapital, mindst 5 fuldtidsansatte og projektet skal falde indenfor virksomhedens kernekompetencer. Der henvises til Danidas Guidelines for betingelser og vilkår.

Danida Business Explorer kan benyttes i lande med et BNI under USD 4.034 per indbygger (Verdensbankens grænse for Lower Middle Income Countries), hvor der er en dansk repræsentation.

Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde

 

SÅDAN GØR DU:

Vil du vide mere - klik her


< TILBAGE

KAN VI HJÆLPE

Lise Lotte Brandt

Lise Lotte Brandt

Konsulent, Vækst via Viden

 

Tlf: 2058 2471
Email: libr@soroe.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik