Nina Astrid Fenger

Jeg brænder for at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger og optimere systemer indenfor naturressourceanvendelse og tilhørende miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Mine arbejdsområder er naturvejledning, VVM- og LCA-screeninger, udvikling af landdistrikter, jord til bord processer, højere etiske standarder i værdikæder for fødevarer, foder, tøj og energi, etisk forbrug, bæredygtighedsstrategier, grønne indkøb og CSR. Jeg har specialistviden om produktion, certificeringsordninger og værdikæder for kakao, sojabønner og palmeolie.

Min erhvervserfaring stammer fra NGO, styrelse, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Jeg har gode kompetencer indenfor dataindsamling, analyse, rådgivning, undervisning og kommunikation. Desuden er jeg udadvendt, reflekterende og nyder networking.

Nøgleord: naturvejleder | naturressourceforvaltning | arealanvendelse og arealændring | | VVM | miljøscreening | certificering | etisk forbrug | CSR | udvikling af landdistrikter


< TILBAGE

Nina Astrid Fenger
Agronom
Københavns Universitet

Frikøbing 12B
4330 Hvalsø
Telefon: 26152772
Email: ninaastrid@gmail.com

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik