Studie- fritidsjob i sundhedssektoren

Vi søger studerende og elever, der kunne tænke sig et studie-/fritidsjob i sundhedssektoren.
Vi har brug for afløsere til alle vagtlag samt weekend.
Vil du arbejde med afsæt i visionen: ”Det gode liv”?
Vil du være en del af en organisation i udvikling, hvor du kan få mulighed for at sætte dit præg?
Vi arbejder med trivsel, nærvær, respekt, glæde og rummelighed for at skabe det gode liv for vores beboere, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden.
Vi ønsker os en kollega, der sammen med os kan arbejde ud fra vores visioner, tanker og værdier.
Røde Kors Hjemmet består af 61 plejeboliger, hvoraf 6 boliger er til borgere med demens.
Derudover har vi 7 boliger for borgere med særligt behov for socialpædagogisk støtte og omsorg, et aktivt dagcenter samt et modtagekøkken.
Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som vi har et tæt samarbejde med.
Kerneopgaverne:
Helhedsorienteret pleje og omsorgsopgaver, herunder dokumentation
Støtte beboerne i at bevare værdighed og livsglæde
Skabe tryghed og liv gennem nærvær og dialog
Samarbejde med pårørende og samarbejdsparter
Være nysgerrig og kreativ i forhold til ny viden dine kompetencer
Kan handle professionelt og empatisk
Er en aktiv, selvstændig og selvsikker person med ambitioner
Har et rummeligt menneskesyn og vægter nærvær, respekt og glæde højt
Er fleksibel og kan samarbejde på tværs i samtlige af vores enheder
Bruger dig selv som redskab i relations arbejdet og tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie og ønsker for hverdagen
Erfaring med IT

Vi forventer:
At du deltager aktivt i udførelsen af pleje og omsorg
At du arbejder med strukturerede aktiviteter som en integreret del af plejen
At du er fleksibel og engageret
At du kan arbejde selvstændigt
Vi tilbyder:
Nærværende daglig ledelse, med tæt dialog og gennemsigtighed
Oplæring af faste kolleger og introforløb med mentor
Et uformelt miljø, baseret på tillid, åbenhed og samarbejde
En organisation i udvikling, hvor du har mulighed for at deltage og sætte dit præg
En organisation med fokus på at skabe et bredt tværfagligt miljø, med sygeplejersker, social- og sundheds-assistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, husassistenter, køkkenpersonale samt fast tilknyttede læger
Fokus på, at vores værdier skal leve i dagligdagen, hvilket bl.a. understøttes af jævnlige temadage
Et engageret hus med mange arrangementer og med stor deltagelse/opbakning fra frivillige og medarbej-derne
Et aktivt hus med kreative medarbejdere, demensklovn, musik, besøgshunde og samarbejde med dagplejen En åben og rummelig arbejdsplads, der dyrker forskellighed og er bevidst om vores sociale ansvar.
Derfor kan man bl.a. møde mennesker i praktik, arbejdsprøvning, fleksjob og seniorjob

Ønsker du at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Katrine Hjorth Damkær tlf. 29 88 75 25, eller afdelingssygeplejerske Tenna Karppinen tlf. 23 88 54 13.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med faglig organisation. Straffeattest udbedes inden ansættelse.

Ansøgning og relevant dokumentation for uddannelse sendes til roedekors.hjemmet@soroe.dk. Der vil lø-bende blive afholdt ansættelsessamtaler.


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED


Centerleder Katrine Hjorth Damkær
Telefon: 29 88 75 25
Email:

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik