Specialkonsulent til Forsvarets Veterancenter, Ringsted

Specialkonsulent til Forsvarets Veterancenter

Har du erfaring med stabsarbejde, skriftlige sagsoplæg og projektledelse? Har du lyst til at arbejde med soldater, veteraner og deres pårørende i en spændende organisation? Så har vi en stilling som specialkonsulent i Forsvarets Veterancenter klar til dig.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forebygge, forberede, støtte, behandle og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Veterancentret står også for at koordinere de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med veteranpolitikken. Vi har hovedkontor i Ringsted, hvor du vil være placeret, men de fleste af vores kollegaer sidder på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark.

Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og hos os får du en arbejdsplads med højt kvalificerede, specialiserede og initiativrige medarbejdere, som engagerer sig i deres arbejde. Stillingen er placeret i Militær Psykologisk Afdeling, (MPA), hvor vi yder støtte og behandling til soldater, veteraner og pårørende. Dette i tæt samarbejde med Rådgivnings- og Rehabiliterings Afdelingen, Videncentret og staben i Veterancentret.
Om stillingen
Som specialkonsulent i MPA vil du arbejde tæt sammen med afdelingschefen og sektionslederne i håndteringen af både drifts- og udviklingsopgaver. Ledergruppens opgaver er mangeartede og det vil også præge din arbejdsdag, der vil veksle mellem:

– Forefaldende stabsarbejde, herunder behandling af henvendelser og udfærdigelse af svar, analyser, notater og oplæg.
– Støtte til ledergruppen i forhold til overblik over opgaver, økonomi, samarbejdspartnere, projekter samt planlægning af afdelingsmøder og seminarer.
– Projektledelse og facilitering af processer i Veterancentret, herunder særskilt projektledelse på Forebyggelse og Mentaltræning i tæt samarbejde med psykologer og forskere.
– Arbejde med kommunikation og formidling internt og eksternt, herunder afdelingsrelevante bidrag til Veterancentrets samlede kommunikation og pressehåndtering.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og har erfaring med sekretariatsarbejde, ledelsesbetjening, procesfacilitering, kommunikation og/eller projektledelse. Du har interesse for den daglige drift, men formår også at bevare overblikket og se de større strategiske linjer. Du har forståelse for psykologiske, organisatoriske og politiske processer, og formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning. Du kan gribe og lande opgaver på egen hånd, og har også en sikker fornemmelse for andre mennesker, for inddragelse, relationer og netværk.

Du kommunikerer klart og engagerende skriftligt såvel som mundtligt. Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Stillingen er klassificeret som specialkonsulent, og basislønnen er således fastsat til 40.766,33 kr. om måneden. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så kontakt chefen for Militær Psykologisk Afdeling Anne Seehausen Hansen på telefon 7281 9750 for at høre nærmere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED


Email:

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik