Sikkerhedskoordinator og it-arkitekt, Sorø kommune

Sikkerhedskoordinator og it-arkitekt

Vi søger en initiativrig og selvkørende sikkerhedskoordinator og IT-arkitekt som har stor interesse i at fastholde og videreudvikle dialogen og samarbejdet om informationssikkerhed og it-arkitektur med hele vores organisation, vores leverandører og samarbejdspartnere.

Kan du se dig selv udvikle sikkerhedskulturen i Sorø Kommune? Kan du formidle sikker forvaltning af data ind i hverdagen hos alle ansatte og ledere? Kan du hjælpe os til at sikre borgernes, virksomhedernes og medarbejderes data endnu bedre? Kan du hjælpe os til bedre systemsammenhænge og bedre administration af vores data og systemer? Kan du samtidig sikre, at vi har det rette niveau af dokumentation og sikkerhed på plads, når vi udvikler vores arbejdsgange og projekter? Ønsker du at samarbejde med medarbejdere på de store kommunale velfærdsområder, og yde et markant bidrag til den løbende omstilling som sikrer, at vi kan følge med i de stigende krav til den kommunale virksomhed? Så er du den, som vi har brug for, og som vi rigtigt gerne vil have med på vores hold.

Som vores nye sikkerhedskoordinator og IT-arkitekt skal du arbejde med vores fortsatte implementering af ISO27000 og relevante forvaltningsregler, hvor du både er rådgiver for direktion og chefgruppe, samtidig med at du hjælper de enkelte medarbejdergrupper på tværs af hele Sorø Kommune. Du kommer til at arbejde med både organisatorisk, procesmæssig og teknisk sikkerhed, samtidig med, at du også skal kunne bidrage med din viden og indsigt, når vi implementerer nye systemer. Der er derfor vigtigt, at du kan agere som rådgiver, underviser, analytiker og revisor for at få succes i funktionen. Du træder ind i en velfungerende organisation, hvor du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper på tværs af organisationen. Du får et tæt samarbejde med bl.a. vores databeskyttelsesrådgiver, vores IT contract manager og vores sikkerhedsledelse. Som IT-arkitekt skal du udvikle og vedligeholde en plan for hvordan vores platforme og systemer hænger sammen nu, og i fremtiden. Du skal endvidere som IT-arkitekt kunne komme med konkrete guides til hvilken vej vi skal gå ved nyanskaffelse, og hvilken vej vi ikke skal gå. Digitalisering er et væsentligt element til fornyelse og omstilling af den offentlige service, du får en vigtig og meningsfyldt funktion og mission hos os.

Lidt om dig
Du har god erfaring med at implementere informationssikkerhed ud fra ISO27000 standarden og ved derfor, hvad der skal prioriteres, når organisationens modenhed skal øges. Du forstår samtidig samspillet mellem informationssikkerhed, grundlæggende lovgivning i det offentlige og persondataretten – og ser derfor disse områder samlet i implementering og drift af området. Du har både i anskaffelse og efterfølgende drift indsigt i leverandørstyring, når du skal bistå enten databeskyttelsesrådgiveren eller IT contract manageren i deres arbejde med borgere, medarbejdere og leverandører.

Du skal derfor være en god formidler både skriftligt og på de skrå brædder, samtidig med at du ved, hvornår du skal have bistand fra andre kollegaer. Sikkerhed og arkitektur er et samarbejde med forretning, hvor du skal bidrage med din viden og indsigt, samtidig med at du løfter egne opgaver. Et af dine succeskriterier i forhold til implementering af ISO27000 og databeskyttelsesforordningen er, at du kan motivere resten af organisationen, og sikre en ændret adfærd.

Du har formentlig en akademisk uddannelse eller et solidt erfaringsgrundlag med at arbejde med IT-arkitektur, ISO 27000, opsætning og drift af ledelsessystemer for informationssikkerhed (gerne SecureISMS) og en lyst til at arbejde med både det tekniske og det organisatoriske område. Kommunal erfaring vil være et plus.

Første større arbejde er at lægge en realistisk plan for 2020, så vi dels får implementeret monopolbrudssystemerne, dels når i mål med vores brugerstyring og dels får færdiggjort vores dokumentationsprojekt for vores systemejerskaber. Opgaverne er allerede i gang – og din opgave bliver at drive dem i mål. Som IT-arkitekt bliver det første du skal arbejde med, at udarbejde en strategisk handleplan for “Fremtidens IT i Sorø Kommune” i tæt samarbejde med den øvrige organisation.

Samarbejde og formidling
Med ståsted i Udvikling og IT’s opgavefællesskaber får du en solid base i dit eget center om opgaven med informationssikkerhed og arkitektur, samt via sikkerhedsledelsen med direktionen og de øvrige fagcentres ledelse.
Du skal generelt arbejde for udvikling af driften i hele Sorø Kommunes organisation. I dette ligger en formidlingsopgave, som er afgørende for en succesfuld implementering i hele kommunen.

I den sammenhæng er det vigtigt, at:
du har stærke samarbejdsevner
du er en dygtig kommunikator på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og er vant til at færdes og kommunikere i et politisk miljø
du formår at oversætte komplekse sammenhænge, teori eller teknologi til et sprog, som vores fagområder forstår
du har et udefra-og-ind perspektiv, så du evner at sætte dig i fagområdernes sted
du kan skabe løsninger, som hele organisationen kan bruge.
I Sorø Kommune vil du møde mange dygtige kolleger. Du skal derfor have personlig gennemslagskraft og vedholdenhed (uden at være stædig) samt være professionel i dialogen med organisationen.

Hvem skal du arbejde sammen med?
Vi er en mindre kommune med en flad ledelsesstruktur, hvor der generelt er mulighed for at gøre en forskel. Vores arbejde foregår tæt på politikerne, og der er et godt politisk klima.
Vores center, Udvikling og IT, er et ambitiøst center, hvor vi sætter barren højt. Dine kommende kolleger har mange forskellige fagligheder, men fælles er, at de er engagerede, åbne og gode til at samarbejde. Vi har et godt humør og en uformel tone, og vi lægger vægt på, at der er balance mellem dit arbejde og dit familie- og fritidsliv.

Du kommer til en kommune med store ambitioner og med bevidsthed om, at den lille nære forandring kan bidrage til noget større. Sorø Kommunes Byråd arbejder således for, at ikke bare Sorø Kommunes borgere får glæde af de beslutninger, der træffes, men at resultaterne også bidrager til en bedre verden i regi af FN’s verdensmål. Vi ser digitalisering som noget vi gør sammen, og som noget meget vigtigt i fornyelsen og omstillingen af den offentlige service der pågår i Sorø Kommune lige nu.

Proces samt løn og ansættelsesvilkår:
Ansøgningsfristen er den 9. september 2019. Der afholdes 1. ansættelsessamtaler den 17. september. Der afholdes 2. ansættelsessamtaler den 25. september. Den første ansættelsessamtale vil få en varighed af ca. 45 minutter Herefter udvælges kandidater til anden ansættelsessamtale, hvor du skal løse en opgave i forbindelse med samtalen. Det betyder, at der her skal afsættes knap 2 timer.

Vi vil gerne have dig til at starte den 1. november 2019. Stillingen er på 37 timer, og lønnen fastsættes efter gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

Få mere at vide ved at ringe eller skrive til gruppeleder Christian Christensen på 57 87 65 82 eller på e-mail cchr@soroe.dk

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har knap 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.200 medarbejdere.
Antal ledige stillinger:
1


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED


Gruppeleder Christian Christensen
Telefon: 57876582
Email: cchr@soroe.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik