Konsulent til Koncern Sundhed, Sundhedsstrategisk Planlægning, Regionshuset i Sorø

Koncern Sundhed søger en dygtig og klinisk funderet konsulent til det strategiske og faglige kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde i relation til den fortsatte udvikling af Sundhedsplatformen.
Har du indgående kendskab til Sundhedsplatformen og erfaring med at arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet? Så er du måske vores nye kollega. Vi leder efter en dygtig og engageret medarbejder til vores nye team, som vil være med til at løfte det strategiske og faglige kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde i relation til Sundhedsplatformen. Et spændende job, hvor du har gode muligheder for at præge dine egne arbejdsopgaver.
Om jobbet
Som konsulent i Koncern Sundhed skal du bl.a. medvirke til at understøtte patientsikkerhedsarbejdet i relation til Sundhedsplatformen samt bidrage til den kontinuerlige anvendelsesoptimering og kvalitetsudvikling af systemet. Gennem et tæt samarbejde med dine kolleger i Koncern Sundhed skal du sikre at tilvejebringe viden om indsatser og opmærksomhedsområder, som er relevante for de udviklings- og optimeringsindsatser, der pågår i relation til Sundhedsplatformen.
Du vil ligeledes blive ansvarlig for opgaver indenfor kvalitetsområdet som har indflydelse på arbejdsgangene i Sundhedsplatformen. I et tværgående samarbejde vil du skulle planlægge og gennemføre forandringsprocesser som sikrer, at Sundhedsplatformen anvendes optimalt.
Udviklingen af Sundhedsplatformen foregår i et tæt tværfagligt og tværgående samarbejde med sygehusene og psykiatrien i Regionen, herunder de Sundhedsfaglige Råd, ledende faglige eksperter, risikomanagere, kliniske byggere, øvrige koncernenheder i Regionen samt i det tværregionale samarbejde med Region Hovedstaden. Dine erfaringer med Sundhedsplatformen og arbejdet med patientsikkerhed vil blive bragt i spil i forhold til at videreudvikle og styrke Regionens fortsatte implementering og forankring af udviklings- og optimeringsindsatser i klinikken.
Dine opgaver
Håndtere og løse patientsikkerhedsproblemstillinger relateret til Sundhedsplatformen i samarbejde med regionale og tværregionale samarbejdspartnere.
Deltage i anvendelses- og optimeringsindsatser vedrørende Sundhedsplatformen med henblik på afdækning og analyse af patientsikkerhedsrisici.
Indgå i det tværregionale arbejde med akutte patientsikkerhedsproblemstillinger, herunder indgå i akutte patientsikkerhedsteams.
Varetage afledte opgaver vedrørende patientsikkerhedsproblemstillinger f.eks. dialog og samarbejde med sygehusenes og Psykiatriens risikomanagere.
Medvirke til at koordinere og planlægge patientsikkerhedsindsatser.
Indgå i Koncern Sundheds øvrige udviklings- og koordineringsopgaver i relation til Sundhedsfaglige Råd, faglige eksperter og kliniske byggere i form af f.eks. konferencer, temadage og workshops mv.
Udarbejde relevante notater og redegørelser til den politiske og administrative ledelse samt relevante myndigheder på sundhedsområdet.
Derudover vil du indgå bredt i løsningen af Koncern Sundheds samlede opgaveportefølje relateret til Sundhedsplatformen, hvilket indebærer en høj grad af samarbejde med klinikere og øvrige samarbejdspartnere i og uden for regionen.
Din profil
Vi forventer, at du:
Har en sundhedsfaglig baggrund gerne kombineret med relevant efter-og videreuddannelse
Har solidt kendskab til sundhedsområdet, samt bred indsigt i Sundhedsplatformen
Har kendskab til arbejdet med patientsikkerhed
Har gode analytiske evner og er dygtig til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt
Har administrative kompetencer, som sikrer god og effektiv sagsbehandling af høj kvalitet
Har stærke samarbejdskompetencer og lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med fokus på fremdrift og løsninger
Kan navigere på forskellige organisatoriske niveauer samt i spændingsfeltet mellem udvikling og drift
Kan bevare overblikket i en hektisk hverdag med korte tidsfrister
Vi tilbyder
Koncern Sundhed er én af fire enheder i Sundhedsstrategisk Planlægning og spiller en væsentlig rolle i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i Region Sjælland. Enheden sikrer, i samarbejde med regionens øvrige enheder, solid beslutningsstøtte til Regionsråd og Koncerndirektionen.
Koncern Sundhed er en enhed, hvor du kan påvirke retning og indhold i egne arbejdsopgaver og hvor du har mulighed for kompetenceudvikling.
Vi lægger vægt på at have et godt og udviklende arbejdsmiljø, et godt kollegialt samarbejde, en uformel omgangstone, fleksible arbejdsforhold og en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Du vil blive en del af en stor afdeling med en bred opgaveportefølje og deraf mange dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer med forskellig faglig baggrund.
Om Sundhedsstrategisk Planlægning
Sundhedsstrategisk Planlægning er et tværgående center i Region Sjælland, som har til opgave at understøtte regionens ledelse og virksomhedsområder.
Sundhedsstrategisk Planlægning består af Koncern Sundhed, Koncern Plan, Koncern Byg, Lægeuddannelse samt et sekretariat. I alt ca. 65 medarbejdere, der beskæftiger sig bredt med opgaver i relation til sundheds- og Sygehusvæsenet i Region Sjælland. Sundhedsstrategisk Planlægning har en mission om at tilvejebringe det strategiske og taktiske grundlag for udviklingen af et fortsat mere specialiseret og nært sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Vi har en overordnet ambition om, at koncernens opgaver inden for planlægning, udvikling, ledelse og rådgivning varetages på et højt fagligt niveau. Det gælder både opgaver af strategisk karakter og driftsopgaver.
I Sundhedsstrategisk Planlægning prioriterer vi tværfaglighed og vi lægger vægt på et godt og ligeværdigt samarbejde med vores samarbejdspartnere, både internt og eksternt.
Enheden varetager en bred vifte af opgaver, der blandt andet omfatter implementering af Det Nationale Kvalitetsprogram for Sundhedsvæsenet, styrkelse af patientsikkerheden, kvalitetssikring og vedligeholdelse af kliniske retningslinjer samt patientvejledning. Enheden har derudover ansvar for udvikling og kvalitetssikring af det sundhedsfaglige indhold i Sundhedsplatformen i samarbejde med de Sundhedsfaglige Råd, ledende faglige eksperter og kliniske byggere, samt implementering og udvikling af den borgerettede ’Min Sundhedsplatform’ i Region Sjælland.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Arbejde i København må påregnes.
Hvis du vil vide mere
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen og om Sundhedsstrategisk Planlægning ved henvendelse til teamleder Camilla Zink Gammelgaard på tlf. 21 51 76 72 eller på czg@regionsjaelland.dk
Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED


Teamleder Camilla Zink Gammelgaard
Mobil: 21 51 76 72
Email: czg@regionsjaelland.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik