KAP-S søger en videbegærlig, proaktiv og serviceorienteret datakonsulent med flair for undervisning og IT, Regionshuset Sorø

KAP-S søger en videbegærlig, proaktiv og serviceorienteret datakonsulent med flair for undervisning og IT
Har du lyst til at undervise, søge ny viden og understøtte praktiserende læger i at højne deres data kvalitet – så er der god grund til at læse videre. KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis Sjælland), søger en datakonsulent med tiltrædelse d. 1. november 2019. Som datakonsulent underviser og rådgiver du praktiserende læger i brugen af it-baserede værktøjer med henblik på dataanvendelse og kvalitetsudvikling. Se mere på vores hjemmeside kap-s.dk eller i vores handleplan.
Du kommer til at arbejde med IT-elementet i forskellige udbredelsesprojekter. Almen praksis er overordnet set stærkt kørende for så vidt angår brugen af IT, men hele tiden opstår der nye muligheder, og der stilles nye krav. Det bliver din opgave at hjælpe praktiserende læger med ibrugtagning af den stigende digitalisering, samt implementere nationale aftaler og overenskomsten for almen praksis.
Vi lægger vægt på, at du formår at opnå respekt og udvikle tillidsfulde relationer til almen praksis.
Kan arbejde proaktivt, serviceorienteret og opsøgende, idet arbejdsområderne udvikler sig i takt med at problemer opstår og bliver løst. Ligesom arbejdsområdet løbende påvirkes af, hvad der nationalt besluttes af krav og ønsker til almen- praksis. Derfor skal du have lyst til hele tiden at udbygge din viden, være nysgerrig og følge med. Endelig skal du have lyst til tålmodigt at give din viden videre til lægeklinikker, selvom de har rigeligt at gøre med det daglige patientflow.
Ydermere
har du flair for IT og åbenhed for at lære nyt
kan du tage initiativ, er struktureret og ansvarsfuld
arbejder du selvstændigt, samtidigt med du er en teamplayer
er du velformuleret såvel mundtligt som skriftligt
er du udadvendt og har en god portion humor.

Nogle af dine opgaver er:
Foretage undervisning i almen praksis for at hjælpe med ibrugtagning af nye IT-projekter såsom FMK, forløbsplaner, WebPatient.
Hjælpe lægerne med deres kvalitetsarbejde, blandt andet via rådgivning om mulighederne for dataudtræk, herunder brug af journalsystemernes analyse- og statistikmoduler.
Rådgive og understøtte i forhold til datasikkerhed, bl.a. når der udveksles personfølsomme oplysninger.
Understøtte kvalitetsklynger og praktiserende læger med kvalitetsarbejde, blandt andet rådgive om dataudtræk i lægepraksissystemernes statiskmodul.
Support af digitale løsninger eventuelt via fjernsupport via telefon, eller ude i klinikkerne.
Deltagelse i arbejdsgrupper vedrørende nye it-projekter.

Din baggrund:
Det vil være en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, men det er ikke et krav. Heller ikke om du for eksempel er sygeplejerske, ingeniør, bioanalytiker, lægesekretær eller lignende. Måske har du allerede kendskab til dagligdagen i en lægepraksis, som klinikadministrator, superbruger eller IT-ansvarlig, med kendskab til et eller flere læge-journalsystemer. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med praktiserende læger og deres personale, og er i stand til at understøtte dem til effektivt at håndtere og udnytte ny informationsteknologi.
Kollegaer:
Teamet i KAP-S bliver dine kollegaer. Vi er vi i forvejen 4 fastansatte, en student og 4 lægelige konsulenter, som bidrager til at understøtte kvalitetsudviklingen og efteruddannelsen i almen praksis.
Herudover får du også et tæt samarbejde med resten af virksomhedsområdet i Det Nære Sundhedsvæsen.
På landsplan er der 11 datakonsulenter. De bliver dine faglige, men ikke daglige, kolleger. Vi mødes flere gange årligt og kommunikerer ellers via video og mail.

Tid:
37 timer/uge. Der kan være mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid.

Bil:
En del af dine kommende rådgivnings- og supportopgaver løses bedst ved besøg i klinikkerne. Derfor skal du have egen bil til rådighed. Kørsel honoreres iht. statens takster.

Arbejdsplads:
Du bliver ansat i KAP-S som er placeret i Regionshuset i Sorø i virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen.
Læs mere om KAP-S

Ansættelsestidspunkt
Gerne pr. 1. December 2019.

Ansøgningsfrist
3 oktober 2019.
Samtaler afholdes den 10. oktober 2019
Nb. Til samtalen vil ansøger blive udsat for en case, som der kan tales ud fra.

Kontakt:
Har du behov for at vide mere, inden du sender din ansøgning, så kontakt Sekretariatsledere Heidi Mortensen eller Datakonsulent Thomas Steen Nielsen.
heidim@regionsjaelland.dk | mobil: 20 48 56 99
thsni@regionsjaelland.dk | mobil: 51 68 02 85

Kontaktperson(er):
Navn: Thomas Steen Nielsen
Stilling: Konsulent
Email: thsni@regionsjaelland.dk
Telefon: 57875280

Navn: Heidi Mortensen
Stilling: Sekretariatsleder
Email: heidim@regionsjaelland.dk


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED


Konsulent Thomas Steen Nielsen S
Telefon: 57875280
Email: thsni@regionsjaelland.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik