Jurisdisk studentermedhjælper til Kriminalforsorgen Sjælland

Kriminalforsorgen Sjælland, Klientsagsbehandlingsenheden søger en juridisk studentermedhjælper med særlig interesse for de kerneopgaver, som Kriminalforsorgen varetager.

Klientsagsbehandlingsenheden varetager blandt andet konkret sagsbehandling vedrørende udgang, prøveløsladelse, klagesagsbehandling mv.

Dine primære opgaver vil være behandling af sager om aktindsigt og erstatning. Herudover vil du skulle bistå enhedens øvrige medarbejdere med såvel sekretariatsopgaver som juridiske opgaver.

Dine kvalifikationer:

Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du har gode juridiske kompetencer og evne til at samarbejde med forskellige personalegrupper. Du skal endvidere have lyst og mod på at kommunikere med Kriminalforsorgens klienter (indsatte), hvorfor det vil være en fordel, at du har en venlig, sympatisk og serviceminded tilgang til kommunikation. Vi kræver ikke, at du har forudgående kendskab til straffuldbyrdelsesloven, men det vil naturligvis være en fordel. Kendskab til og interesse for forvaltningsret er en forudsætning for at man kan trives med arbejdet. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med administrativt arbejde. Du skal endvidere kunne arbejde struktureret og have ordenssans.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse snarest mulig. Stillingen er en deltidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 15 – 20 timer. Ansættelse sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer, og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen Sjælland, Områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, Ringsted

Efter behov og aftale, og i begrænset omfang, kan du komme til at skulle arbejde i områdets institutioner. Det vil derfor være en fordel, at du har kørekort. Transport til og fra områdets institutioner sker i vores tjenestebiler.

Områdekontoret er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner, bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdets institutioner, samt bistand til løsning af kli­entnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.

Området har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sund­hedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderli­gere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfristen er den 29. august 2019 kl. 12.00

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte juridisk fuldmætig Rikke Larsen Ellehauge, tlf. 72554548 eller Områdechef Henrik Boe Pedersen, tlf. 72554730

Antal ledige stillinger:

Søg jobbet online:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8505509?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


< TILBAGE

KONTAKT VIRKSOMHED

Kriminalforsorgen
Områdekontor Ringsted
4100 Ringsted

Områdechef Henrik Boe Pedersen
Telefon: 72554730
Email: henrikboe.pedersen@krfo.dk

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik