Politik for databehandling

Hvad bruges oplysningerne til?

De almindelige person- og virksomhedsoplysninger, som du indtaster i formularen, anvendes og opbevares alene til brug for etablering af kontakt mellem en studerende eller færdiguddannet akademiker og en virksomhed.

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og dansk ret i øvrigt.

”Vækst via Viden” v. Sorø Erhverv har adgang til at udarbejde statistik over henvendelser, men i fuldkommen anonymiseret form.

Videregivelse af personoplysninger til tredjemand
”Vækst via Viden” v. Sorø Erhverv videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Kontaktinformationer
Hvis du har spørgsmål til brugen af dine data, kan du altid rette henvendelse til os på: lbc@soroe.dk

Opbevaring af personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger fortroligt jf. også ovenstående. Alle oplysninger samles i en MySQL database, der er låst og sikret mod udefrakommende, så andre ikke kan få adgang til data. Databasen er hostet hos Netsite, en ekstern leverandør indenfor EU/EØS, og samarbejdet med leverandøren er omfattet af en skriftlig databehandleraftale. Vi kontrollerer, at anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Indtastede oplysninger slettes automatisk efter 6 mdr.

Dine rettigheder
I forbindelse med ”Vækst via Viden” v. Sorø Erhverv’s behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger ”Vækst via Viden” v. Sorø Erhverv behandler om dig. Vi vil normalt besvare din anmodning herom indenfor 10 arbejdsdage eller maksimalt 1 måned ved større eller mere komplicerede anmodninger
Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
Ret til at klage til Datatilsynet (se kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/)KAN VI HJÆLPE

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Laila Haunstrup Bregner Carlsen

Erhvervschef

 

Tlf: 57876035
Mobil: 20265081
Email: lbc@soroe.dk

SEND OS EN BESKED

Du kan også sende os en besked. Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik