< TILBAGE

Vi bygger viden for fremtiden

Projektet Fælles om ungelivet har fokus på de unges brug af rusmidler og skal indsamle viden om, hvordan et aktivt fritidsliv og klare rammer kan skabe trivsel og sundhed for de unge.


Fælles om ungelivet undersøger de unges fritidsvaners indflydelse på brug af stoffer og alkohol.

Tekst: Signe Foersom
Foto: Jakob Vind

Hvad er det, der gør, at den ene 16-årige siger nej tak til hash, mens den anden siger ja og måske bevæger sig i retning af hårdere stoffer? At den ene drikker sig stangstiv hver eneste weekend, mens den anden nøjes med at få et par øl med vennerne?

Det er noget af det, projektet Fælles om ungelivet skal gøre os klogere på. Projektet er søsat af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, og Sorø Kommune deltager sammen med fire andre kommuner. Det handler om unges sundhed og trivsel, med særligt fokus på de unges brug af rusmidler.

Men selvom projektet handler om sundhed, så er ambitionen faktisk ikke at skabe umiddelbare adfærdsændringer og knække kurver. For Fælles om ungelivet er i første omgang et vidensprojekt. Det handler om at blive klogere.

Projektleder Dianna Britt Højgaard fra Fagcenter Børn og Familier fortæller:

”Vi ved rigtig meget om risikofaktorer. Men vi ved ikke ret meget om det modsatte – om de beskyttende faktorer. Hvad er det egentlig, som kan påvirke de unges valg i en positiv retning? Det er dét, vi er med til at kortlægge i Fælles om ungelivet. Man kan sige, at det er en form for grundforskning. Vi er med til at opbygge noget viden, så vi i fremtiden kan tilrettelægge indsatser, der virker bedst muligt.”

Nogle af fagfolkenes hypoteser er, at beskyttende faktorer kan være et aktivt fritidsliv og forældre, som sætter klare rammer for den unge. Derfor er det også en vigtig del af projektet at komme i dialog med både de unges forældre, foreningslivet, skoler og ungdomsuddannelser. Alle, som befinder sig rundt om den unge.

”Når vi arbejder vidensbaseret, så undgår vi synsninger. Det er spændende, at vi er med til at tilvejebringe noget af den viden, som fagfolk i fremtiden kan bruge i arbejdet med at øge de unges trivsel og sundhed. Der er noget stort over, at vi som en lille kommune vælger at gå med i sådan et projekt,” siger Dianna Britt Højgaard.

FAKTA

FÆLLES OM UNGELIVET SKABER VIDEN, DER KAN FREMME SUNDHED OG TRIVSEL BLANDT UNGE.

Projektet er inspireret af den såkaldte ”islandske model”, der har skabt bemærkelsesværdig effekt i forhold til at få unge på Island til at drikke mindre alkohol og ryge mindre.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik