< TILBAGE

Pedersborg Kirke har været bæredygtig i 650 år

Pedersborg blev bygget i 1300-tallet af blandt andet sten fra Pedersborg og rundkirken, der tidligere lå på stedet.

Tekst og foto: Pipaluk Balslev

I Pedersborg Kirker er verdensmål ikke noget man taler om. For den bæredygtige tankegang er dybt forankret i kirkens selvforståelse, og menigheden har for mange år siden taget de første grønne tiltag.

Den hvidkalkede Pedersborg Kirke ligger højt oppe på en bakke med udsigt over Sorø, skov, marker og Pedersborg Sø. Her har kirken ligget, siden den i 1300-tallet blev anlagt af sten, der blandt andet stammede fra borgen, som tidligere lå på stedet. Sporene af fortidens byggeri ses stadig. Over den tilmurede tidligere kvindeindgang på nordsiden af kirken ligger en tympanon, som er et stenrelief. Man mener, at stenen stammer fra rundkirken, der tidligere også stod på stedet. Også trækonstruktionen i kirketårnet bærer tydeligt præg af, at de solide bjælker har været brugt et andet sted.

Økologi på bord og jord

”Vi har defineret en økologisk politik for mange år siden,” fortæller provst og sognepræst Lars Poulsen. ”Det betyder at al den mad, der serveres i sognegården er økologisk.”  Også kirkens jorde er økologisk dyrket. Provsten synes, det er fint, at man kan købe vilde blomsterblandinger på planteskolen til at så i haven. Men det er ikke nødvendigt på kirkens areal.

”Her har vi jo præstegårdsjord, som bevidst har ligget udyrket i mange år. Det er tættere på det vilde end noget andet. Der er brug for langt større sammenhængende, udyrkede områder. Det er jo også derfor, man laver nationalparker. Jeg kan ikke vise dig et eneste bed på kirkens jord, hvor vi har plantet vilde planter. De er der helt naturligt,” fortæller provsten.

Forpagteren af kirkens jord sprøjter heller ikke på den dyrkede del af præstegårdsjorden. Det er skrevet ind i forpagtningskontrakten.

På en del af kirkejorden er et gammelt voldanlæg, hvor der er fredningsskov. ”Vi må ikke fælde skoven på det her fortidsmonument, som jorden er. Derfor har vi heller ikke været omhyggelige med at passe det og rydde op i skoven, som er fyldt med selvståede træer og træer, der er væltet i vinden. Noget af træet bliver brugt til brænde. Men meget får lov at ligge,” fortæller Lars Poulsen.

At der ikke bruges sprøjtegift på kirkegården giver sig selv, da det i Danmark allerede 1970’erne blev forbudt at bruge sprøjtemidler på kirkegårde.

En træstub får lov at leve sit eget liv som insekthotel på kirkegården.

Fårene græsser på kirkens varmekilde

Pedersborg Kirke fik som den første danske middelalderkirke indlagt jordvarme allerede i 2008, hvor det var oplagt at tænke i en bæredygtig løsning, da kirken skulle have nyt varmeanlæg. Jordvarmeanlægget opvarmer både kirken og præstegården. Slangerne fra jordvarmeanlægget snor sig under marken ned mod Pedersborg Sø, hvor en flok får går og græsser.

”Da vi fik jordvarme i kirken, blev det i forening med, at vi spiste økologisk i sognegården, inspiration til, at vi blev mere opmærksomme på vores handlinger i det hele taget. Vi begyndte at snakke om det bæredygtige. Derfor spurgte konfirmanderne os om, hvorfor der ikke var højt og lavt skyl på toiletterne, når vi nu gik så meget op i det grønne. Så det fik vi også indført,” fortæller Lars Poulsen.

Pedersborg præstegård og kirke bliver opvarmet af jordvarmeslangerne, der er gravet ned i marken bag præstegården.

Globale og lokale partnerskaber

Verdensmål kommer også i spil i kirkens samarbejde med andre. Blandt andet samler kirken ind til kirkelige organisationer, som arbejder i ulandene.

”Det gælder alle kirker, at man føler sig forpligtet på projekter i udviklingslande,” siger Lars Poulsen. ”Verdensmålene handler i høj grad om noget globalt. Vi arbejder jo lokalt. Men målet er vel, at vi alle i kommune, foreninger og folkekirken ikke bare sidder og taler om at opfylde et enkelt verdensmål, men om hvor og hvordan kan vi handle.”

Lokalt har Pedersborg Kirke en partnerskabsaftale med Pedersborg skole. Hvert år kommer 0-klasserne på besøg i kirken som arbejdsplads og får et indblik i alt fra graverens til bedemandens arbejde. ”Vi er rigtige glade for samarbejdet,” fortæller Lars Poulsen. Pedersborg Kirke har også været initiativtager til Café Intro, som er en økologisk café og værested i Sorø. Caféen drives af frivillige og er et samarbejde mellem kommune, folkekirken, foreninger og fonde.

For provsten er det kampen mod fattigdom, og  hvor vi kan gøre noget for en bæredygtig verden det centrale i kirkens verdensmålsarbejde. Han mener ikke, at verdensmålene er en ny opfindelse. ”Det er ikke noget, vi har opfundet. Vi vender bare tilbage til gamle dyder med verdensmålene. Der har været genbrug længe før nogen begyndte at tale om recycling,” siger han. Det er den 650 år gamle kirke, som er bygget i genbrugsmaterialer, et tydeligt bevis på.

 

 

FAKTA

www.pedersborg-kirke.dk


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik