< TILBAGE

Nyt vartegn giver grøn energi

Sorø Bioenergi sparer hvert år 10.o00 tons CO2 ved at erstatte naturgas med biomasse fra lokalt have- og parkaffald, når anlægget producerer varme svarende til 2250 gennemsnitlige parcelhuses forbrug.

Så bæredygtigt som muligt. Det har været rettesnoren for byggeriet af Sorø Bioenergi. Betonforbruget er holdt på et minimum, taget er et beplantet sedumtag, og på arealerne omkring anlægget vokser græs og blomster vildt med vilje.

Tekst: Signe Foersom
Foto: Jakob Vind

Sorø har fået et nyt vartegn. Med sine 23,5 meter tårner Sorø Bioenergis skrå konstruktion sig op over bakketoppen og er det første, du ser, når du nærmer dig byen ad motorvejen fra København. Bygningsværket er stort og massivt, men har alligevel en lethed i udtrykket, som skyldes de skrå linjer og de lyse trælameller, som dækker hele facaden. Og ligesom vandtårnet med Per Arnoldis velkendte farvepalet, som tager imod kørende vestfra, er den nye østvendte bygning en del af den vigtige infrastruktur, som forsyner lokalområdet med de ”usynlige” livsfornødenheder som vand, varme og strøm.

Sorø Bioenergi producerer fjernvarme og strøm af lokalt have- og parkaffald. Værket blev taget i brug i sommeren 2021 og vil kunne forsyne Sorø Fjernvarmes ca. 1600 kunder med CO2-neutral fjernvarme.

”Vi erstatter en fossil varmekilde, naturgas, med noget bæredygtigt. Have- og parkaffald fra beskæring af hække, buske og træer vokser ud igen hvert eneste år, så ressourcen fornyer sig selv,” forklarer Tommy Fer, som er projektleder på opførelsen af anlægget.

Godt 80 procent af affaldet kommer fra AffaldPlus’ seks medlemskommuner. Resten af det grønne affald kommer fra nabokommunerne. Det betyder at miljøbelastningen ved transport minimeres.

Sorø Bioenergi er det første anlæg i landet, som udelukkende bruger have- og parkaffald som brændsel. Når det kan lade sig gøre, skyldes det AffaldPlus’ store erfaring med at omdanne affald til energi.

”Rigtig meget kan omdannes til energi, hvis man ved, hvordan man skal gøre. Have- og parkaffald er vanskeligere at håndtere end for eksempel træflis, som bruges i mange bioenergianlæg. Men vi har ekspertisen og ved, hvordan vi for eksempel skal håndtere slaggerne og optimere produktionen ved at trække energi ud af røggassen. Når vi kan håndtere have- og parkaffald, kan vi håndtere det meste. Det betyder, at vi i fremtiden også vil kunne bruge andre former for biomasse, hvis det bliver nødvendigt,” siger Tommy Fer.

 

FAKTA

Sorø Bioenergi udnytter hele den grønne affaldsressource. Grene og træaffald bliver til energi, mens de mere næringsrige dele som blade og planterester bruges til jordforbedring på marker.

affaldplus.dk/soroe-bioenergi


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik