< TILBAGE

Ligestillingens kunst

Sorø Kunstmuseum arbejder aktivt med ligestilling blandt de udstillede kunstnere. Ligestilling mellem kønnene er også et verdensmål.

I forbindelsen med Sorø Kunstmuseums adoption af verdensmål 5 overrakte borgmester i Sorø Kommune sagde, borgmester Gert Jørgensen: ” I Sorø Kommune arbejder vi aktivt med verdensmålene, som er grundlaget vores Vision og Planstrategi 2022. Og vi er glade for, at Sorø Kunstmuseum også går forrest i arbejdet med verdensmålene og tænker dem ind i museets strategi.”

Tekst og foto: Pipaluk Balslev

Direktør for Sorø Kunstmuseum Anna Krogh har en usynlig strategi. En strategi, som hun sjældent italesætter, men som falder hende helt naturligt, når hun skal vælge, hvilke kunstnere, der skal udstilles på museet. Kvinderne skal være synlige. Og de skal repræsenteres på lige fod med de mandlige kunstnere.

”Jeg arbejder med kvindelige kunstnere naturligt ud fra nogle kvalitative parametre om relevans for vores publikum, og hvad der tegner den gode kunst. Jeg er ikke dogmatisk omkring kønsfordelingen. Men det falder ret naturligt. Og når jeg kigger på vores udstillingsprogram de næste tre år. Så er det fordelt på 50 procent kvinder og 50 procent mænd,” siger Anna Krogh.

Museumsdirektøren har ikke lyst til at tage ligestillingen som en kvotediskussion. Hun har faktisk ikke noget egentligt ønske om at italesætte det. Men det er et styringsredskab for hende.

”Jeg har et blik på det, og en reminder stående om, hvordan det fordeler sig. For står jeg med to projekter, som er lige gode. Og jeg i forvejen har defineret to mandlige kunstnere, så kan den tredje mand komme senere. Og så vælger jeg kvindeprojektet. Men jeg tager ikke projektet, fordi det er lavet af en kvinde. Jeg er den gamle skole. Det falder mig ikke naturligt, at skulle tænke i kvote. Jeg vil ikke selv vælges fordi jeg er kvinde.”

 

Sorø Kunstmuseum adopterer verdensmål nummer fem

Sorø Kommune har fokus på verdensmålene, som udgør rammen for byrådets Vision 2022. Derfor kan foreninger, institutioner og virksomheder i Kommunen adoptere et eller flere verdensmål, hvis de arbejder målrettet med dem. Verdensmålsambassadør i Sorø Kommune Pipaluk Balslev har dialog med verdensmålsadoptanterne om at rette fokus mod FN’s verdensmål.

”Det er min opgave at synliggøre arbejdet med verdensmålene. Sorø Kunstmuseum er et godt eksempel på en kulturinstitution, som arbejder med verdensmål nummer fem, som omhandler ligestilling mellem kønnene. Som så mange andre, har museet måske ikke været bevidste om arbejdet med verdensmål. Men ved at sætte fokus arbejdet, kan Sorø Kunstmuseum være med til at inspirere andre til det vigtige arbejde, der skal sikre os og vores efterkommere en bæredygtig verden. Derfor indstiller vi dem til at adoptere et verdensmål.”

Til det siger Anna Krogh: ”Det kan godt være, jeg ikke har italesat det som et fokus. Men det er en del af mit arbejdsgrundlag at tænke kønsfordeling ind i det arbejde, vi laver. Fordi museet skal afspejle den tid, vi er i. Ud fra de faglige overvejelser er verdensmålet om ligestilling mellem kønnene meget håndgribeligt.”

Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Bo Christensen er glad for, at Sorø kunstmuseum med ambassadørrollen tager yderligere del i at udbrede kunstmuseets erfaring med ligestillingsarbejdet.

“I Kulturlivet og foreningslivet arbejder man med inklusion, og der er en større tradition for at give lige muligheder for at udtrykke sig. Oplevelsen og den kunstneriske kvalitet kan ikke måles på signaturen eller på kunstnerens køn,” udtaler han.

 

Kunstmuseet er for alle

Kernepublikummet på Sorø Kunstmuseum ligner et hvert andet museums kernepublikum. Det er kvinder 50 plus. Anna Krogh siger, at det kunne tale for, at det så var dem, man laver udstillinger for. Men hun vil gerne udvikle nye publikumsgrupper, og hvis det skal være mænd, så er det nok ikke den rette vej, mener hun.

For Anna Krogh handler valget af de kunstnere, der skal udstilles på museet grundlæggende om kvalitativt i højere grad, end det handler om køn. Hun kigger efter kunst, der har noget at sige os i dag.

”Historikken og diskussionen omkring Me Too siger mig, at vi er et sted i dag, hvor kvinder fylder. Og det er godt og vigtigt. Men jeg kunne aldrig drømme om at vælge en kvinde frem for en mand,” siger hun.

Ser man på Sorø Kunstmuseums hjemmeside, bliver man da også hurtigt klar over, at der stadig er plads til mændene. Peter Bondes kommende udstilling illustreres med et foto, der taler sit tydelige sprog: et par jeans, der hænger i et træ med en strunk birkegren stående ud af gylpen. Dog får den mandlige kunstner ikke pladsen for sig selv. Sorø Museum vil sideløbende udstille værker af Maja Lisa Engelhardt.

FAKTA

Sorø Kunstmuseums samling rummer ca. 2300 værker, som spænder over 350 års dansk kunst. Museet har derudover to specialsamlinger af russisk kunst.

Udover visning af museets egen samling arrangerer det tre årlige særudstillinger med dansk og international kunst.

sorokunstmuseum.dk

 


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik