< TILBAGE

Kultur i børnehøjde

Tekst og Foto: Pipaluk Balslev

KulturKaptajner er et frugtbart samarbejde mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner i Sorø Kommune om børnekultur og æstetiske læreprocesser.

 

Kulturen bliver leget og danset ind hos de små KulturKaptajner sammen med scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen og pædagoger i Naturbørnehuset i Munke Bjergby.

Ildfuglen var med i en drøm, som scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen havde. Drømmen har hun taget med ind i et kunstprojekt, som hun i foråret 2021 har kørt med børn fra tre daginstitutioner i Sorø Kommune. Lys og mørke er temaet for projektet partnerskabsgruppe, som er en del af KulturKaptajnerne.

Lys og mørke er temaet for projektet, som er udviklet i en partnerskabsgruppe bestående af pædagoger, Sorø Kunstmuseum og scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen. Partnerskabsgruppen er én ud af fire partnerskabsgrupper i børnekulturprojektet KulturKaptajner.

Læring på tværs af kultur- og daginstitutioner

KulturKaptajner er et projekt mellem kulturinstitutioner i Sorø Kommune, en række kunstnere og pædagoger for førskolebørn i alle kommunens dagtilbud. Formålet med projektet er, at dagsinstitutionerne og kulturinstitutionerne kommer tættere på hinanden og får øjnene op for at bruge hinanden på tværs. På den måde får kulturinstitutionerne en erfaring med at arbejde med førskolebørn fra børnehaver som målgruppe. Og for pædagogerne bliver det lettere at række ud efter kulturinstitutionerne, når børnene skal lære om kunst og kultur i deres hverdag i daginstitutionen.

”Der sker noget for børnene, når man tager dem med ud og udvider læringsmiljøerne”, siger Maria Holst Andersen, som er projektmedarbejder på projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til en tidlig kulturstart.

Børnene i Naturbørehuset i Munke Bjergby går da også ind i projektet med stor iver. Over et par uger har en gruppe førskolebørn sammen med deres pædagoger arbejdet sammen med kunstformidler Andreas Spinner Nielsen fra Sorø Kunstmuseum samt scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen om temaet lys, mørke og drømme. I den første uge har de tegnet tegninger på sort og hvidt papir, der er hængt op på en lang snor i institutionens store fællessal. De har danset, ageret skulpturer, mimet og lavet papirlygter, som de har haft med hjemme hos familien.

 

Børnene laver skyggebilleder af salt på en overheadprojektor. 

Kompetenceudvikling for pædagoger

Pædagogerne deltager også aktivt i projektet. Og samarbejdet med kunstnere og kunstinstitutioner giver dem nyt perspektiv og nye ideer til at arbejde med børnene om kunst.

”Pædagogerne har fået aha-oplevelser. Mange arbejder allerede kreativt med børnenes udtryk. Men vi har udfordret det, ved at få en kunstner ud, som har sat skub i det med at arbejde med æstetiske lære processer ude i institutionerne,” siger Maria Holst Andersen, og fortsætter:

”Det er en del af kompetenceudviklingen hos pædagogerne. At de både får erfaring med at arbejde med æstetiske læreprocesser. Men også at opnå kompetencer i at kunne tilrettelægge kulturmøder og projekter i samarbejde med kulturinstitutioner.”

Lys og mørke og drømme går hånd i hånd i det mørklagte lokale i Naturbørnehuset, hvor der er stillet tre overheadprojektorer op. Børnene og deres pædagoger er med i projektet og bliver delt op i grupper. Hver gruppe skal lave sansebilleder. Børnene skiftes til at lave et billede i salt, som de drysser på projektoren, så det danner skyggebilleder på væggen, hvor en af kammeraterne stiller sig op som en skulptur, mens en tredje kammerat tager billeder med en iPad. Skyggerne giver børnenes fantasi frit løb. De ser både regnskyer og ildfuglen fra drømmen.

Børnenes produkter skal i slutningen af projektforløbet indgå i en udstilling på Sorø Kunstmuseum eller i egen institution. Børnenes forældre inviteres med til fernisering og bliver guidet af deres børn gennem det levende museum.

Gennem projektet KulturKaptajnerne har pædagogerne  i Sorø Kommune fået nye værktøjer med i rygsækken til at arbejde med det legende og kreative univers.

Kulturinstitutioner er også for børn

I alt fire kulturinstitutioner i Sorø Kommune har deltaget i projektet. Samarbejdet med daginstitutionerne har givet dem et indblik i at tænke i læring og førskolebørn som målgruppe. Kulturinstitutionerne har blandt andet udarbejdet et materiale, så børn og pædagoger var forberedt på, hvad de ville møde på kulturinstitutionerne. Børnene har fået kendskab til, hvad man kan opleve i kulturlivet. Og de har fået nogle oplevelser, som kan inspirere dem til at lokke deres forældre med på kulturbesøg.

Partnerskaberne har styrket børnene

Maria Holst Andersen siger, at partnerskabet mellem institutionerne er blevet styrket af, at man har skabt noget godt sammen. ”Samarbejdet giver også mening for børnene. Og hvis det gør det, så giver det også endnu mere mening at bevare de her partnerskaber, siger hun. Hun fortæller, at partnerskabet mellem kulturinstitutioner og daginstitutioner har styrket fællesskabet og personlig udvikling hos børnene.

”Det har gjort nogle af børnene mere modige. Man skal ikke underkende, at når der kommer noget ind udefra, så sker der noget for alle også for børnene. Det er godt at ryste visheden for det man kan og bringe det et nyt sted hen. Og det kan mærkes helt nede på børneniveau,” mener hun.

FAKTA

KulturKaptajnerne er et toårigt projekt, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsenspulje til en tidlig kulturstart. Puljen har til formål at bidrage til bl.a. at øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud samt skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud.

KulturKaptajnerne er inddelt i fire partnerskabsgrupper, som hver især arbejder med et projekt, hvor en kulturinstitution i Sorø Kommune samarbejder med udvalgte daginstitutioner og en kunstner. De fire kulturinstitutioner er Sorø Museum, Sorø Kunstmuseum, Musisk Skole og Sorø Bibliotek.

Læs mere om KulturKaptajner:

https://www.facebook.com/KulturKaptajner-100199461909614


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik