< TILBAGE

Klimaet kalder

Sorø Kommune er gået med i DK2020-netværket, som er et netværk af kommuner, der alle arbejder ambitiøst med deres klimahandleplaner

Tekst: Signe Foersom
Foto: Jakob Vind

Hvis Danmark skal nå i mål med den ambitiøse målsætning om at være CO2-neutral i 2050, skal der fart på. Hverken staten, kommunerne, borgerne eller erhvervslivet kan løfte opgaven alene. Alle kræfter skal i sving – og hellere i dag end i morgen.

I Sorø Kommune bliver der arbejdet med klimaindsatsen – Verdensmål 13 – på flere måder. Dels er der fokus på at reducere kommunens egen CO2-udledning gennem energiforbrug og energiforsyning, indkøb af varer og transport – og dels har kommunen en vigtig rolle at spille ved at gå i dialog med erhvervsliv og borgere og være med til at motivere til klimahandling.

Sorø Kommune er gået med i DK2020-netværket, som er et netværk af kommuner, der alle arbejder ambitiøst med deres klimahandleplaner ud fra målsætningerne om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og opnå fuld CO2-neutralitet i 2050. Undervejs får kommunerne rådgivning af Realdania og den grønne tænketank Concito.

Fundamentet for klimaindsatsen blev lagt allerede, da kommunalbestyrelsen i 2018 valgte at tage pejling efter FN’s verdensmål. Med DK2020 har Sorø Kommune taget skridtet videre og er trådt ind i en forpligtende ramme, som udstikker en markant kurs for de kommende år.

Klimaindsatsen angår os alle

”Danmark er det første land i verden, som arbejder systematisk med klimahandleplaner på kommunalt niveau. Det er unikt,” siger Tanja Jørgensen, som er en af to projektledere på DK2020-samarbejdet i Sorø Kommune. Hun fortæller, at klimaindsatsen skal ses som en omstillingsopgave, der angår os alle. Hele samfundet, både det offentlige, private og civilsamfundet. Vi skal alle lære at ændre ting i måden, vi bygger huse på, spiser på, transporterer os på, dyrker jorden på, for blot at nævne nogle af de områder, som kalder på omstilling.

Tanja Jørgensen fortæller, at især skolerne spiller en helt afgørende rolle i forhold til adfærdsændringer. ”Det er her vi møder fremtidens voksne. Man kan se, hvor meget mange unge har taget klimadagsordenen til sig. De er så seje,” siger hun.

Forude venter et omfattende stykke arbejde. Et arbejde, som forhåbentlig vil blive hjulpet på vej af statslig regulering, men hvor kommunernes vigtigste redskab bliver dialogen. Dialogen med erhvervslivet, med landbruget og med borgerne. Helle Wiben Jensen, som er den anden projektleder på DK2020-samarbejdet i Sorø Kommune, siger: ”Der vil komme mange beslutninger undervejs, som ikke bliver nemme. Klimaarbejdet er på én gang utrolig konkret og samtidig langsigtet. Jeg er enormt stolt og glad over at arbejde i en kommune, hvor kommunalbestyrelsen tager det ansvar på sig.”

FAKTA

DK2020 ER ET NETVÆRK AF 65 KOMMUNER, SOM HAR FORPLIGTET SIG TIL AT UDARBEJDE KLIMAHANDLEPLANER, DER VISER VEJ TIL FULD CO2-NEUTRALITET I 2050.

Klimaindsatsen i DK2020 er baseret på den internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’, CAPF, som er udviklet af C40-netværket, der består af de 40 mest klimaambitiøse byer i verden. CAPF-tilgangen sikrer, at der bliver set på alle aspekter af klimapåvirkningen.

realdania.dk/projekter/dk2020


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik