< TILBAGE

Go’ energi i kommunale bygninger

Tusind familiers årsforbrug af el. Cirka så meget energi har Sorø Kommune sparet, siden kommunen i 2013 tog fat på at arbejde målrettet med energioptimering i det såkaldte ESCO-projekt, der også har resulteret i en anseelig økonomisk besparelse.

Sorø Kommune deltager i et EU-projekt under GATE21 om databaseret energiledelse.

Tekst: Signe Foersom
Foto: Jakob Vind

Tusind familiers årsforbrug af el. Cirka så meget energi har Sorø Kommune sparet, siden kommunen i 2013 tog fat på at arbejde målrettet med energioptimering i det såkaldte ESCO-projekt, der også har resulteret i en anseelig økonomisk besparelse.

Den største energibesparelse er kommet ved, at kommunen har solgt en lang række ældre bygninger med dårligt energiregnskab. På kommunens resterende cirka 80 ejendomme er der eksempelvis etableret central varmestyring, kaldet CTS, skiftet vinduer og efterisoleret. I dag er det især på ventilationssystemerne og belysningen, at der kan hentes energibesparelser. I 2018 blev lyset i alle kommunens haller skiftet til LED, og i 2020 og 2021 kom turen til kommunens dagtilbud. De næste i rækken bliver Ruds Vedby Skole og Sorø Borgerskole, som kan se frem til at få bedre og mere energibesparende belysning i 2022.

Selvom det kan være en større omgang at skifte vinduer eller toptune et ventilationssystem, så hører det alligevel til de mere håndgribelige opgaver. I hvert fald sammenlignet med det nye hit inden for feltet, som kaldes databaseret energistyring. Ved at bruge data – for eksempel en oversigt over temperaturen i bygningerne – kan man følge energiforbruget tæt og opdage, hvis det for eksempel stiger pludseligt, måske fordi nogen har glemt at lukke et vindue.

Søren Eliasson Hansen er energiteknolog i Sorø Kommune. Han forklarer, at kommunen er kommet rigtig langt i forhold til de fysiske optimeringer af bygningerne. ”I fremtiden bliver det især vores adfærd, som bliver det afgørende. Altså hvor gode, vi er til at bruge de energidata, vi har. Her handler det om det, man kan kalde energirigtig drift. Altså at vi bruger den energi, der er nødvendig – og ikke mere. Samtidig med at vi fortsat optimerer vores bygninger,” siger han.

FAKTA

SORØ KOMMUNE HAR ARBEJDET MÅLRETTET MED ENERGIOPTIMERING SIDEN 2013, HVOR KOMMUNEN IGANGSATTE ET ESCO-PROJEKT. 4.384.709 KWH HAR SORØ KOMMUNE SPARET I PERIODEN.

Sorø Kommune har i dag cirka 80 bygninger – daginstitutioner, skoler, plejecentre, sundheds- og kulturtilbud, sociale tilbud og et enkelt rådhus. Alle bygninger kommer under lup, når energiforbruget skal reduceres


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik