< TILBAGE

Fællesskab på Fælleden

Lynge lokalråd arbejder for et bæredygtigt lokalsamfund med fællesskab og trivsel for alle.


Legepladsen og langhuset på Lynge Fælled danner ramme om mange fælles aktiviteter i landsbyen.

Tekst: Pipaluk Balslev
Foto: Jakob Vind

Insekterne summer om træerne i den lille frugtlund på Lynge Fælled. Hvert år udvides lunden med et årstræ. Egentlig var ideen, at der skulle plantes et træ for hvert barn, der blev født i Lynge. Men der bliver født så mange, at det hurtigt kunne taget overhånd. For landsbyen med de godt 200 indbyggere er et sted, hvor folk gerne vil bosætte sig. Og ifølge formand for Lynge Lokalråd, Abelone Bergløv, myldrer det med børn.

Derfor har lokalrådet taget initiativ til etablering af en ny legeplads på Lynge Fælled, som er det centrale samlingssted i landsbyen. Legepladsen, som er bygget i bæredygtige naturmaterialer, bruges flittigt.

Tilflyttere bliver som noget af det første budt ind i landsbyfællesskabet. ”Nye beboere får en blomst og et års medlemskab af lokalrådet i indflyttergave,” fortæller Abelone Bergløv. Og folk vil gerne være med i fællesskabet. Der er stor tilslutning til de faste arrangementer. Til Sankt Hans tændes midsommerbålet og i efteråret fejres allehelgensaften, hvor børn og voksne samles om varm suppe i det åbne langhus, der med sine solide bjælker i douglasfyr er inspireret af vikingernes langhuse.

I sensommeren stiller lokalrådet et mosteri op, og landsbyboerne kommer med æbler, som de sammen presser til most, som de fordeler imellem sig.

Fællesskabet og trivslen er omdrejningspunktet i Lynge. ”Her er plads til at være sig selv, hvis det er det, man har lyst til. Men folk drager omsorg for hinanden og giver en hånd med, hvor der er brug for det. Og alle er velkomne til at byde ind med ideer til fællesskabet på Fælleden,” fortæller Abelone Bergløv.

FAKTA

I Sorø Kommune er der 16 lokalråd og lokalforeninger. Ud over en årlig driftsbevilling kan lokalrådene søge tilskud fra en særlig udviklingspulje. Det er herfra, Lynge Lokalråd har fået midler til etablering af en legeplads.

soroe.dk/politik/lokalraad


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik