< TILBAGE

CO2-NEUTRALT DRIKKEVAND

Sorø Forsyning arbejder hele tiden på at blive mere bæredygtige og minimere udledningen af CO2

Sorø Forsyning var de første i Danmark, der indvandt varme fra spildevand i rensningsanlæg. Varmen bruges til opvarmning af bygninger og vand.

Tekst: Pipaluk Balslev
Foto: Jakob Vind

Det kølige, klare vand løber ud af vandhanen. Noget af det drikker vi. Direkte fra hanen. Andet tager vi bad i. Og meget af det løber ud i afløbet og tilbage til rensningslægget. I Danmark tager vi det for givet, at vi kan drikke vandet fra hanen. At det kan lade sig gøre, skyldes blandt andet Sorø Forsyning, som sørger for, at der altid er rent vand til forbrugerne. Vandet bliver målt for uønskede stoffer, og spildevandet ledes ind i rensningsanlæg, der sorterer næringsstoffer fra, så vandet igen er rent, og det overskydende slam kan bruges som gødning på landmandens marker.

Verdensmål 6 handler om rent vand og sanitet. Men verdensmål er ikke noget, de tænker så meget over hos Sorø Forsyning. For, som direktør Anders Johansen siger: ”Rent vand og spildevand er jo vores kerneopgave. Vandforsyning er mere end 100 år gammel. Så vi har været i gang længe før, vi talte om verdensmål.”

Lattergas er en af de store syndere

Alligevel arbejder Sorø Forsyning hele tiden på at blive mere bæredygtige og minimere udledningen af CO2. Siden forsyningsvirksomheden i 2010 blev udskilt fra Sorø Kommune, er CO2-aftrykket reduceret med 45 procent. I 2020 bestod halvdelen af Sorø Forsynings udledning af drivhusgasser fra lattergas.

”Man kan fjerne noget af lattergasudledningen ved at skrue på nogle knapper på anlægget, så det har vi sat i værk,” siger Anders Johansen. Målet er, at selskabet i 2030 har reduceret udledningen af drivhusgasser fra spildevandshåndtering med 63 procent i forhold til 2020.

Sorø Forsyning sparer også CO2 ved at fjernovervåge udstyret på pumpestationerne, så de ikke bruger brændstof, når det ikke er nødvendigt. Der er solceller på taget og LED-lys i lamperne. Der står også elbiler på ønskesedlen. Men Anders Johansen afventer stadig, at der bliver produceret elbiler, som kan trække det nødvendige udstyr til for eksempel blinklys. Så indtil videre må elbilerne vente, til teknologien er klar.

”Vores mål er at drikkevand skal være CO2-neutrale i 2030. Det bliver vi ved, at aftrykket fra strøm falder, fordi vi bruger grøn strøm. Og så planter vi klimaskov inden 2030 for at nå i mål,” siger Anders Johansen.

SORØ FORSYNING ARBEJDER MED ET GRØNT REGNSKAB. DET KAN DOKUMENTERE POSITIVE UDVIKLINGER, OG KAN BRUGES TIL AT VISE, HVOR SORØ FORSYNING KAN GØRE EN EKSTRA INDSATS FOR AT GAVNE MILJØET.

Sorø Forsyning er frontløber på måling af vandspild. Ved hjælp af et program, der med kunstig intelligens og machine learning analyserer data, overvåges udpumpning fra vandværket og giver alarm, hvis der er vandspild. Det er det første og eneste anlæg i Danmark, der kan det. På et år er vandspildet halveret fra 14 procent til syv procent. Programmet er udviklet i samarbejde med studerende fra Københavns Universitet.

sorøforsyning.dk


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik