< TILBAGE

Selvom man er lille, kan man godt tænke stort

Klima, sundhed og vækst var enmerne på Sorø Kommunalbestyrelses vissionsseminar i maj 2021.

Kommunalbestyrelsen mødtes i Maj 2021 for at diskutere Sorø Kommunes udvikling.

Tekst: Signe Foersom
Foto: Pipaluk Balslev

Da de 25 medlemmer af Sorø Kommunes nyvalgte kommunalbestyrelse kort efter nytår i 2018 mødtes på to dages visionsseminar, var luften tyk af forventning og debatlyst. De nyvalgte og garvede lokalpolitikere glædede sig til at tale sig ind på hinanden og i fællesskab udstikke kursen for kommunens udvikling.

Godt to et halvt år forinden, den 25. september 2015, havde verdens stats- og regeringschefer været samlet til topmøde i FN’s hovedkvarter i New York, hvor de havde vedtaget den mest ambitiøse globale udviklingsplan nogensinde – den plan, som skulle blive kendt som FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Og det var netop FN’s verdensmål, den nyvalgte kommunalbestyrelse valgte at tage pejling efter, da de skulle finde den overligger, som kunne samle hele kommunalbestyrelsen og sætte retningen for Sorø Kommunes udvikling i de kommende fire år.

På det tidspunkt var verdensmålene næsten ubetrådt land i det kommunale Danmark. Men i Sorø Kommune var interessen vakt. Tanken om at byde ind på en global dagsorden havde format – og samtidig var politikerne enige om, at der måtte fokuseres, og at målene skulle oversættes til lokale forhold.

Første lakmustest var mødet med borgerne. To borgermøder med flere end 100 deltagere i både Sorø og Dianalund viste tydeligt, at kommunalbestyrelsen havde ramt noget, som mange gerne ville være en del af. Organisationer og samarbejdspartnere var tilsvarende positive, og i november 2018 kunne kommunalbestyrelsen endeligt vedtage Vision og Planstrategi 2022.

I de efterfølgende år er verdensmålene blevet en integreret del af kommunens arbejde på tværs af den kommunale organisation – fra CO2-besparelser og biodiversitetsfremme til kvalitetsuddannelse, dannelse, sundhed og trivsel. Ikke mindst skolerne har taget verdensmålene til sig, ligesom verdensmålene også er med, når borgere, foreninger og kommunale enheder mødes til Folkemøde Sorø.

Intet menneske er en ø – og det er en kommune heller ikke. Historien om FN’s verdensmål i Sorø Kommune handler nemlig i lige så høj grad om et lokalsamfund, hvor også borgere og foreninger ikke mindst virksomheder har taget verdensmålene til sig og på hver sin måde bidrager til en mere bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn.

De mange fortællinger i bogen Vores Verden. Vores Mål – 39 historier om at vokse med FN’s Verdensmål, og som også kan læses her på hjemmesiden,  giver et indtryk af de mange lokale kræfter som trækker i samme retning. Borgere, foreninger, virksomheder og kommune. Forskellige udgangspunkter – fælles retning. Det giver grund til stolthed – og håb for fremtiden.

For, som tidligere finansminister Kristian Jensen sagde på borgermødet i Dianalund i 2018: Ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det mest utrolige.

 

 

FAKTA

SORØ KOMMUNES VISION OG PLANSTRATEGI 2022 HAR FN’S VERDENSMÅL SOM OVERORDNET RAMME. KOMMUNALBESTYRELSEN HAR VALGT NI MÅL, SOM PRIORITERES SÆRLIGT HØJT I PERIODEN.

Vision 2022 består desuden af fire lokale temaer: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle; Levende byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie; Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle samt Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi.

soroe.dk/politik/vision-og-planstrategi-2022


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhverv@soroe.dk | Persondatapolitik | Cookiepolitik