Baggrund for etablering af Sorø Erhverv

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer. Sætningen blev gjordt kendt i 1960’erne med lanceringen af Letraset-ark, som indeholdt afsnit med Lorem Ipsum, og senere med layoutprogrammer som Aldus PageMaker, som også indeholdt en udgave af Lorem Ipsum.

Download vores magasin

Download

Formål med etablering
af Sorø Erhverv

Titel

Panelet skal fremkomme med forslag og ideer til hvorledes erve stivet i Sorø Kommune kan bidrage til målsætnigen om CO2-reduktion i DK2020 handleplan.

Titel

Panel fremstår som bindeled mellem erhvervslivet og politiske udvalg (bl.a. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Natur, Teknik og Planudvalget samt Klima og Miljø-udvalget).

Titel

Panelet fungerer som advisory board for Sorø Erhverv i relation til Interregprojekt GronBusiness.

Titel

Panelet bidrager med input til Sorø Erhvervs “grønne indsatser”, i dialog med bæredygtighedsguide og erhvervschef. (Bæredygtighedsguide 0,5 årsvark finansieres af hhv. Sorø Kommune og Interreg projekt).

Titel

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper.

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper.

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper.

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper.